Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Ważne informacje prawne

Osoby, które zamierzają korzystać z materiałów udostępnianych na tej stronie internetowej wyrażają zgodę na poniższe:

Użytkowanie Witryny System hotelowy zwanej dalej ,,Witryną''
Cała zawartość Witryny podlega ochronie praw autorskich z wszystkimi prawami zastrzeżonymi. Użytkownik może pobierać lub drukować poszczególne strony i/lub sekcje Witryny z zastrzeżeniem, że nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Żaden przypadek pobierania lub kopiowania w inny sposób zawartości Witryny nie stanowi przeniesienia tytułu własności na użytkownika, w zakresie jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów. Użytkownikowi zabrania się sporządzania kopii (w całości lub w części), przekazywania (za pomocą środków elektronicznych lub w inny sposób), modyfikowania, umieszczania linków lub użytkowania w jakichkolwiek celach publicznych lub handlowych Witryny dormakaba bez uzyskania uprzedniego, pisemnego zezwolenia dormakaba.

Treści niestanowiące oferty
Żadna część Witryny nie zostanie zinterpretowana jako zachęta, oferta lub rekomendacja nabycia lub rozporządzenia jakąkolwiek inwestycją lub zaangażowania się w jakąkolwiek inną transakcję.
Brak udzielenia zapewnienia
Chociaż autor strony dokłada wszelkich starań, aby uzyskiwać informacje ze źródeł, które jego zdaniem są wiarygodne, to autor nie wydaje żadnych oświadczeń co do dokładności, wiarygodności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych w Witrynie. Informacje i opinie zawarte w Witrynie  są zapewniane wyłącznie do użytku osobistego i w celach informacyjnych, a także mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. Żadne treści zawarte w Witrynie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej lub innego rodzaju, ani nie należy na nich polegać podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych lub innego rodzaju. Użytkownik powinien uzyskać właściwą i konkretną poradę profesjonalną przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Brak gwarancji
Informacje i opinie zawarte w Witrynie są zapewniane bez żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych.
Powiązane strony internetowe
W momencie skorzystania z niektórych linków w Witrynie, użytkownik może opuścić Witrynę. Podmiot nie dokonał weryfikacji żadnej ze stron internetowych powiązanych linkami z Witryną , a zatem nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na niniejszych stronach internetowych, ani za produkty, usługi lub inne artykuły oferowane za pomocą niniejszych stron internetowych.

Zmiany Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności
Naszym celem jest zachowanie zgodności treści niniejszej Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności z wszelkimi prawami w zakresie Internetu i innymi obowiązującymi prawami, wraz z ich późniejszymi zmianami. W tym celu, zastrzegamy sobie prawo do systematycznej weryfikacji i zmiany niniejszej Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności. Każdy użytkownik Witryny powinien systematycznie sprawdzać niniejszą stronę w celu bieżącego zapoznawania się ze zmianami Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.